Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de LABGEMS-website op www.labgems.com en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, inclusief LABGEMS-sites over de hele wereld (gezamenlijk de “Site”) en andere websites die uitdrukkelijk deze Voorwaarden (“Voorwaarden”) bevatten. In sommige gevallen kan een bepaald LABGEMS-product dat via de Site is gekocht, onderworpen zijn aan aanvullend beleid, richtlijnen, voorwaarden en/of overeenkomsten (“Voorwaarden”). In het geval dat dergelijke Voorwaarden niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden, zijn de Voorwaarden van toepassing. DOOR DEZE SITE OP ENIGE WIJZE TE BEZOEKEN EN/OF TE GEBRUIKEN, ZOALS DOOR PRODUCTEN BLADEREN OF EEN BESTELLING TE PLAATSEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Als u niet aan deze Voorwaarden gebonden wilt zijn, mag u de LABGEMS-site niet bezoeken of gebruiken.

WIJZIGING VAN VOORWAARDEN
LABGEMS kan, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd deze Voorwaarden herzien of nieuwe voorwaarden toevoegen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dergelijke herzieningen en aanvullingen worden geacht onmiddellijk van kracht te zijn na kennisgeving, die LABGEMS op welke manier dan ook kan geven, inclusief, maar niet beperkt tot, door het plaatsen van de herziene Voorwaarden op de LABGEMS-site. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de LABGEMS-site op eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden die van invloed kunnen zijn op uw rechten of verplichtingen. Elke wijziging of aanpassing wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herzieningen op de Site. Elke toegang of gebruik door u van de LABGEMS-site na wijzigingen in deze Voorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Site.

INHOUD
De Site en alle inhoud en ander materiaal, inclusief maar niet beperkt tot tekst, pictogrammen, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, selectie, coördinatie, "look and feel", informatie, gegevens, geluidsbestanden en andere bestanden en software is eigendom van LABGEMS of haar dochterondernemingen, licentiegevers of gebruikers en wordt beschermd door de Belgische, Europese en internationale handelswetgeving, auteursrechtwetten, octrooi- en merkenwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie. Het auteursrecht op de documenten en het materiaal op de LABGEMS-site is eigendom van of in licentie gegeven aan LABGEMS. U bent uitsluitend bevoegd dit materiaal te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag kopieën van dit materiaal downloaden, afdrukken en opslaan voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Niets op de LABGEMS-site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van enige licentie of recht om een ​​handelsmerk of dienstmerk weergegeven op de LABGEMS-site te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van LABGEMS of een derde partij die mogelijk eigenaar is van dergelijke handelsmerken of diensten. merken. LABGEMS zal haar intellectuele eigendomsrechten agressief afdwingen in de ruimste zin van de wet.

HANDELSMERKEN
LABGEMS, de LABGEMS-logo's en elke andere product- of dienstnaam of slogan op onze site zijn handelsmerken van LABGEMS en/of haar licentiegevers en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. van LABGEMS of de toepasselijke handelsmerkhouder. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken waarin “LABGEMS” of een andere naam, handelsmerk of product- of dienstnaam van LABGEMS wordt gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en LABGEMS-namen of logo's die op onze site worden vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

GEBRUIK VAN DE SITE
U krijgt een persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het elektronisch kopiëren (behalve waar dit zonder licentie verboden is) en afdrukken op papier van delen van de Site-materialen voor uw informatieve, niet-commerciële en persoonlijke gebruik alleen. Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze Voorwaarden en omvat niet: (a) enige wederverkoop of commercieel gebruik van onze Site of de sitematerialen daarin; (b) het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, afbeeldingen of beschrijvingen voor commerciële doeleinden; (c) de distributie, openbare uitvoering of openbare weergave van materialen van de Site, (d) het wijzigen of anderszins maken van afgeleid gebruik van onze Site en de materialen van de Site, of een deel daarvan; (e) gebruik van geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot, toezicht te houden op of interactie te hebben met enig deel van onze Site, inclusief via datamining, robots, spiders, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens; (f) downloaden (anders dan het cachen van pagina's) van enig deel van onze Site, het materiaal van de Site of enige informatie daarin, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​op onze Site; (g) ervoor zorgen dat er pop-ups, pop-unders, exit-vensters, uitvouwbare knoppen, banners, advertenties of iets anders verschijnen dat de volledige weergave van onze site minimaliseert, afdekt of inkadert of verhindert; (h) onze websites gebruiken op een manier die de normale werking van onze sites verstoort; of (i) enig gebruik van onze Site of het sitemateriaal anders dan voor het beoogde doel. Elk gebruik van onze site of het sitemateriaal anders dan specifiek hierin toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LABGEMS, is ten strengste verboden en zal de hierin verleende licentie beëindigen. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht- en handelsmerkwetten en toepasselijke communicatieregelgeving en -statuten. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, mag niets in deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie voor intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. Deze licentie kan op elk moment worden ingetrokken.

INFORMATIE OP ONZE SITE
LABGEMS streeft ernaar actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken op onze websites, e-mail, chat en telefooncommunicatie. Wij garanderen echter niet dat deze informatie altijd correct, accuraat of volledig is. In zeldzame omstandigheden kunnen gegevens, inclusief prijzen, onnauwkeurig worden weergegeven op onze site als gevolg van systeem- en typografische fouten die kunnen optreden. Onopzettelijke fouten of onnauwkeurige geadverteerde prijzen zijn niet bindend voor LABGEMS en kunnen op elk moment door LABGEMS worden aangepast. LABGEMS behoudt zich het recht voor om alle fouten te corrigeren wanneer deze zich voordoen. Als een bestelling wordt geplaatst met een lagere productprijs dan de werkelijke prijs, zal LABGEMS, naar eigen goeddunken, de klant hiervan op de hoogte stellen voordat het product wordt verzonden, of de bestelling annuleren en de klant op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. LABGEMS verontschuldigt zich voor het eventuele ongemak dat dit kan veroorzaken.

Informatie die wij communiceren is geen bindend contract en mag niet als zodanig worden behandeld. Het enige rechtsmiddel van een klant die op basis van onjuiste informatie handelt, is het verzoeken om annulering van de bestelling die is geplaatst als gevolg van deze onjuiste informatie. Als een bestelling is verzonden, gaat de klant ermee akkoord het product te retourneren voor volledige creditering of het verschil tussen de werkelijke en de aangerekende prijs te betalen. Bekijk ons ​​retourbeleid.

LABGEMS beschikt over een dynamische en hoogvolume inventaris. De voorraadbeschikbaarheid op onze website wordt vermeld “as is” en kan worden gewijzigd. Indien een product uit een bestelling niet op voorraad is, zullen wij de klant direct informeren over de mogelijke opties. Producten kunnen op de LABGEMS-website groter of kleiner verschijnen dan hun werkelijke grootte. Gezien de variatie in de instellingen van de computermonitor, kunnen kleur en grootte enigszins variëren bij het bekijken van productfotografie. In overeenstemming met de industrienormen en FTC-voorschriften kan het totale karaatgewicht 0,05 karaat afwijken van het aangegeven gewicht. Voor edelsteen- en parelmetingen is een tolerantie van 0,25 mm toegestaan. Voor diamanten sieraden bezet met meerdere diamanten geven wij het minimale totale karaatgewicht voor het stuk op. Kleur- en helderheidsgraden worden uitgedrukt als een minimum of een gemiddelde, afhankelijk van het aantal diamanten. Indien minimaal vermeld, zijn alle diamanten in het stuk van dezelfde kwaliteit als of hoger. Uitgedrukt in een gemiddelde is de kwaliteit gezamenlijk gelijk aan of hoger dan het aangegeven cijfer.

LABGEMS behoudt de volledige onbeperkte rechten op alle sieradenontwerpen, zowel op maat als standaard, en kan ervoor kiezen sieraden op de markt te brengen of te verkopen op basis van dergelijke ontwerpen.

De productgegevens en prijzen van LABGEMS kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Al onze prijzen zijn definitief en niet onderhandelbaar. Om de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de hoge kwaliteit van onze stukken te behouden, staat LABGEMS bovendien niet toe dat er meerdere stukken worden gekocht ter vergelijking, wat inhoudt dat u meerdere artikelen koopt met de bedoeling het artikel dat u het leukst vindt te behouden en het retourneren van de overige gekochte artikelen. Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice op +32 499 796 426.

Alle verklaringen, inclusief verklaringen met betrekking tot de oorsprong van edelstenen, gerecyclede inhoud van edelmetalen en informatie over nalatenschappen, worden naar beste weten van LABGEMS verstrekt en zonder enige vorm van garantie of waarborg.

JOUW REKENING
Wanneer u de LABGEMS-website of uw gepersonaliseerde LABGEMS-account bezoekt of gebruikt, bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U bent verder verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw persoonlijke account en uw wachtwoord. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u LABGEMS.com alleen gebruiken onder begeleiding en leiding van een ouder of voogd. Houd er rekening mee dat LABGEMS zich het recht voorbehoudt om, naar eigen goeddunken, diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

DIAMANT CERTIFICATEN
Wanneer u een losse diamant onder de 0,30 Ct. bestelt, zal LABGEMS deze naar u verzenden met het bijbehorende diamantcertificaat, een diamantbeoordelingsrapport. Deze beoordelingsrapporten zijn gedetailleerde documenten die zijn opgesteld door diamantbeoordelingsexperts van zeer gerespecteerde diamantlaboratoria. Deze diamantbeoordelingsrapporten zijn extreem duur om te vervangen en als gevolg hiervan vereist LABGEMS dat elk diamantbeoordelingsrapport bij elke geretourneerde diamant wordt gevoegd. Als u het diamantbeoordelingsrapport niet bij uw retourzending meestuurt, wordt er een vervangingsvergoeding van tweehonderd euro (€ 200,00) in rekening gebracht.

PASSAGE VAN TITEL
De eigendom van gekochte goederen gaat over van LABGEMS naar de aangewezen persoon van de koper op het moment dat de goederen aan de aangewezen persoon worden geleverd.

Handtekeningvereisten voor levering
Voor uw bescherming verzekert en registreert LABGEMS alle artikelen voor hun volledige waarde. LABGEMS vereist dat alle leveringen uitsluitend op een fysiek bedrijfs- of thuisadres moeten plaatsvinden – wij verzenden niet naar postbusadressen. Wij vereisen ook dat een volwassene tekent voor de levering.

ANNULERING VAN PRODUCTEN
LABGEMS behoudt zich het recht voor om producten of diensten voor elke klant om welke reden dan ook en op elk moment te annuleren. Het enige rechtsmiddel van de klant in dergelijke gevallen is de volledige terugbetaling van alle gelden die we hebben geïnd met betrekking tot de geannuleerde producten en/of diensten.

PRIVACY
Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan deze site, en voor informatie over hoe LABGEMS persoonlijk identificeerbare informatie van haar klanten verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. LABGEMS behoudt zich het recht voor om mee te werken aan legitieme overheidsverzoeken, dagvaardingen of rechterlijke bevelen, om de systemen en klanten van LABGEMS te beschermen, of om de integriteit en werking van de activiteiten en systemen van LABGEMS te waarborgen, en als zodanig mag LABGEMS toegang krijgen tot alle informatie en deze openbaar maken. zij noodzakelijk of gepast acht, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersprofielinformatie (dwz naam, e-mailadres, enz.), IP-adres en verkeersinformatie, gebruiksgeschiedenis en geposte gebruikersinhoud (zoals hierin gedefinieerd). Het recht van LABGEMS om dergelijke informatie openbaar te maken, is van toepassing op alle voorwaarden van het privacybeleid van LABGEMS.

HERHAAL HET INBREUKBELEID
In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) en ander toepasselijk recht, heeft LABGEMS het exclusieve recht om specifieke websitegebruikers of LABGEMS-accounthouders te beëindigen en te blokkeren waarvan onder passende omstandigheden is vastgesteld dat zij herhaaldelijk overtreders zijn. LABGEMS behoudt zich verder het recht voor om de toegang tot deze website te beperken en/of de account te beëindigen van gebruikers van wie LABGEMS redelijkerwijs vermoedt dat zij inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk.

ADVERTENTIES EN PROMOTIES
LABGEMS kan advertenties en promoties van derden op onze website weergeven. Deze advertenties en promoties worden uitgevoerd onder leiding van de derde partij en LABGEMS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade of aansprakelijkheid die u oploopt als gevolg van de omgang met de derde partij of als gevolg van de aanwezigheid van deze niet-gelieerde derde partij. partijen op onze website. Alle zakelijke transacties, correspondentie met, deelname aan de promoties van andere adverteerders dan LABGEMS en eventuele voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, vinden uitsluitend plaats tussen u en een dergelijke derde partij.

FEEDBACK EN INDIENINGEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle feedback of inzendingen, inclusief maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, aantekeningen, tekeningen, originele of creatieve materialen of andere informatie, met betrekking tot deze website, LABGEMS of de producten of diensten van LABGEMS die u in welke vorm dan ook aan LABGEMS verstrekt, zijn niet vertrouwelijk en worden bij indiening het exclusieve eigendom van LABGEMS. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten op genoemde feedback en inzendingen, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van de feedback en inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U verleent LABGEMS en haar sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als zij dat wensen. U verklaart en garandeert dat (a) u alle rechten bezit en beheert op de inhoud die u indient, of dat u anderszins het recht hebt om dergelijke inhoud op deze site in te dienen; (b) de inhoud accuraat en niet misleidend is; en (c) het gebruik en het plaatsen van de inhoud die u levert, schendt geen rechten van of veroorzaakt geen schade aan een persoon of entiteit.

PRODUCTBEOORDELINGEN EN GEBRUIKERSINHOUD
De website van LABGEMS bevat of kan in de toekomst een productrecensiefunctie bevatten, en discussieforums, door gebruikers gegenereerde inhoud of andere gebieden of diensten waarin u of een derde partij de mogelijkheid heeft om inhoud, berichten, materialen te creëren, plaatsen of op te slaan. of andere items op onze website (“Interactieve gebieden”). U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke interactieve gebieden. Door gebruik te maken van de Interactieve Gebieden gaat u ermee akkoord het volgende niet te posten, te uploaden naar, te verzenden, te distribueren, op te slaan, te creëren of anderszins te publiceren via onze website: (a) Berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's , video, afbeeldingen, code of ander materiaal (“Gebruikersinhoud”) dat onwettig, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend, bedreigend of inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten is of redelijkerwijs zou kunnen worden beschouwd , beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins aanstootgevend; (b) Gebruikersinhoud die een strafbaar feit zou vormen, aanmoedigen of instructies daarvoor zou geven, de rechten van een partij zou schenden of die anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, staats-, nationale of internationale wet, statuut of regelgeving zou schenden; (c) Gebruikersinhoud die mogelijk inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij; (d) Gebruikersinhoud die zich voordoet als een persoon of entiteit of die op een andere manier uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstelt; (e) Ongevraagde promoties, politieke campagnes, advertenties of verzoeken; (f) Privégegevens van derden, inclusief maar niet beperkt tot adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers; (g) Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve bestanden; en (h) Gebruikersinhoud die, naar het oordeel van LABGEMS, verwerpelijk is of die een andere persoon beperkt of verhindert in het gebruik of genieten van de Interactieve Gebieden of onze website, of die LABGEMS of zijn gebruikers kan blootstellen aan enige schade of aansprakelijkheid van elk type.

Als u Gebruikersinhoud op onze website plaatst, verleent u LABGEMS een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven. Gebruikersinhoud over de hele wereld in alle media. Verder verleent u LABGEMS en sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als zij daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat (a) u alle rechten bezit en beheert op de Gebruikersinhoud die u plaatst of dat u anderszins het recht hebt om dergelijke Gebruikersinhoud op onze website te plaatsen; (b) de Gebruikersinhoud accuraat en niet misleidend is; en (c) het gebruik en het plaatsen van de door u geleverde Gebruikersinhoud is niet in strijd met deze Algemene Voorwaarden en zal geen rechten schenden van of schade toebrengen aan een persoon of entiteit.

LABGEMS wijst elke verantwoordelijkheid af en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruikersinhoud die door u of een derde partij is geplaatst, opgeslagen of geüpload, of voor enig verlies of schade daaraan, noch zal LABGEMS aansprakelijk zijn voor fouten, smaad, laster, smaad, weglatingen, onwaarheden. , obsceniteit, pornografie of godslastering die u kunt tegenkomen als gevolg van de geplaatste Gebruikersinhoud. Uw gebruik van de LABGEMS Interactieve Gebieden is op eigen risico. LABGEMS is niet aansprakelijk voor verklaringen, verklaringen of gebruikersinhoud die door haar gebruikers wordt verstrekt op een openbaar forum, persoonlijke startpagina of andere interactieve ruimte. Bovendien behoudt LABGEMS zich het recht voor, en heeft het absolute discretie, om gebruikersinhoud die op onze website is geplaatst of opgeslagen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, screenen of bewerken, en u bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-upkopieën van en het vervangen van eventuele Gebruikersinhoud die u op uw eigen kosten op onze website plaatst of opslaat.

Elk gebruik van de Interactieve Gebieden of andere delen van de LABGEMS-website in strijd met de voorgaande paragraaf is in strijd met deze Algemene Voorwaarden en kan leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Interactieve Gebieden en/of onze website te gebruiken.

AFWIJZING VAN GARANTIES
DEZE SITE, DE DAARIN OPGENOMEN INHOUD EN DE PRODUCTEN DIE IN VERBAND DAARMEE WORDEN GELEVERD (DE “PRODUCTEN”) WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN 'AS IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. LABGEMS GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DAAROP OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS, UIT UW EIGEN VRIJE WIL, EN DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ALLE GEVOLGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DIT GEBRUIK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST LABGEMS ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK OP DE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN OP DE SITE. LABGEMS GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, HAAR SERVERS OF HAAR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VOLLEDIG, ACTUEEL OF VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN LABGEMS, HAAR DIRECTEUREN, LEDEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF AGENTEN OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE LABGEMS-PRODUCTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEBRUIKSVERLIES, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, INCLUSIEF NALATIGHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET OF VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN ONZE SITE, DE PRODUCTEN, DE DIENSTEN OF DE INHOUD OPGENOMEN OP OF TOEGANG TOT VIA DE LABGEMS SITE, OF DIE VOORTVLOEIT UIT HET VERTROUWEN DOOR GEBRUIKER OVER ALLE INFORMATIE VERKREGEN VAN LABGEMS, INCLUSIEF FOUTEN OF WEGLEGINGEN MET BETREKKING TOT DE VERMELDE OORSPRONG VAN DE DIAMANT, ENIGE FOUTEN, WEGLAGINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAILS, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF OVERDRACHT OF ENIGE PRESTATIES VAN DE LABGEMS SITE, AL DAN NIET VOORTVLOEIEN UIT COMMUNICATIEFOUT, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT DE PROGRAMMA'S OF DIENSTEN VAN LABGEMS, ZELFS ALS LABGEMS UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF ZELFS ALS HET VERLIES, DE SCHADE OF DE KOSTEN DOOR LABGEMS WORDEN VEROORZAAKT, HAAR BESTUURDERS, LEDEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF AGENTEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LABGEMS GROTER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT OF DE DIENST DIE DE BASIS VOOR DE CLAIM IS.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om de lokale wetgeving te controleren op eventuele beperkingen of beperkingen met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties

VRIJWARING
U stemt ermee in om LABGEMS, haar onafhankelijke contractanten, dienstverleners en consultants, en haar moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en gerelateerde entiteiten en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade , aansprakelijkheden, uitgaven en kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en gerechtskosten), die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Voorwaarden of uw toegang tot of gebruik van de LABGEMS-site of het onvermogen om de site te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot elke daadwerkelijke of dreigende rechtszaak, eis of claim ingediend tegen LABGEMS en/of haar onafhankelijke contractanten, dienstverleners, werknemers, directeuren of adviseurs, voortvloeiend uit of verband houdend met de inhoud, uw gedrag, uw schending van deze Algemene Voorwaarden of uw schending van de rechten van een derde partij.

LINKS NAAR ANDERE SITES EN DIENSTEN
Links naar andere internetsites en -diensten die worden beheerd door derden, inclusief leveranciers van LABGEMS, vormen geen sponsoring, goedkeuring of goedkeuring door LABGEMS van de inhoud, het beleid of de praktijken van dergelijke gelinkte sites of diensten. LABGEMS is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, beveiliging, beleid of praktijken van gelinkte sites of diensten, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid van de inhoud op gelinkte sites of diensten en het privacybeleid en de praktijken van gelinkte sites en diensten.

BEËINDIGING
Niettegenstaande deze Voorwaarden behoudt LABGEMS zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw licentie voor het gebruik van deze site te beëindigen en uw toegang tot en gebruik van de site in de toekomst te blokkeren of te voorkomen.

GEMENGD
Deze Voorwaarden bevatten de volledige afspraak tussen u en LABGEMS met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen u en LABGEMS met betrekking tot het onderwerp hiervan. Het onvermogen van LABGEMS om op enig moment een van de bepalingen van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd of geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen, of op enigerlei wijze invloed hebben op het recht van LABGEMS om daarna elke bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen. Voorwaarden. Geen enkele verklaring van afstand door LABGEMS van enige schending van enige bepaling van deze Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd of geacht worden een verklaring van afstand te zijn van enige andere daaropvolgende schending. Als een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard of anderszins als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling geacht scheidbaar te zijn van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die anders volledig van kracht blijven. Bepalingen met betrekking tot uw rechten en verplichtingen die door de inhoud van de bepaling van kracht zijn na beëindiging of die noodzakelijk zijn om enig recht af te dwingen, blijven na beëindiging of verval van deze Voorwaarden van kracht.

VRAGEN
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemene voorwaarden bijgewerkt op 18 oktober 2023.

Shop Met Vertrouwen

SNEL VERZEKERDE LEVERING

Bestellingen die op werkdagen worden geplaatst, worden binnen 1-3 werkdagen verwerkt en verzonden.
Gratis verzending bij besteding van € 500 of meer exclusief belastingen.

AFREKENEN MET UW FAVORIETE BETAALMETHODE

Voor een snelle afhandeling accepteren wij de meeste gangbare creditcards, debetkaarten en prepaidkaarten, waaronder Visa, MasterCard en American Express.
Bankoverschrijving is ook mogelijk als betaalmethode.

GEWELDIGE KLANTENONDERSTEUNING EN BEOORDELINGEN

Wij bieden elke klant de beste ondersteuning tijdens elke fase van de betaalervaring.
Lees echte beoordelingen van onze klanten.